Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 1405/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc; nguyên liệu làm thuốc (GDP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - SYT Nghệ An
  • 1405/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nghệ An
  • Dương Đình Chỉnh
  • 11/11/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1679/SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 10 năm 2020
Mã số: 1679/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 03/11/2020