Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 138/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn “ Thực hành tốt phân phối thuốc - GDP”, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - SYT Nam Định
  • 138/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 31/03/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách cơ sở KCB đăng tải đến ngày 30/3/2021
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/03/2021
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 102/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2021
Quyết định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 557/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/03/2021