Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 1341/QĐ - SYT về việc cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dược
  • số 1341/QĐ - SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 24/09/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 55-QĐ - SYT về việc hủy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
Mã số: Số: 55/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 20/09/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc
Mã số: Số 05/PKĐK-HP
Thông báo
Ban hành: 13/09/2019
Danh sách dự kiến thẩm định28.9.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 20/09/2019
Danh sách cơ sở KCB đăng tải đến ngày 19/9/2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 20/09/2019
QĐ số 1313-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 19
Mã số: số 1313-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/09/2019
QĐ số 1311-QĐ - SYT Giấy chứng nhận Đ ĐKKD dược + GDP
Mã số: số 1311-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/09/2019
QĐ số 1312-QĐ - SYT Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược + GPP
Mã số: số 1312-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/09/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 14.9.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/09/2019
Công bố cơ sở KCB đến ngày 12/9/2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/09/2019
Công bố cơ sở KCB đến ngày 10/9/2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 10/09/2019
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 18
Mã số: 1304/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 10/09/2019
Công văn số 1075-SYT - HCQT về việc Phổ biến Vb QPPL tháng 8 năm 2019
Mã số: Số 1075/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 04/09/2019