Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 1304/QĐ-SYT về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - SYT Kiên Giang
  • 1304/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Kiên Giang
  • Hà Văn Phúc
  • 03/11/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1679/SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 10 năm 2020
Mã số: 1679/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 03/11/2020