Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 1255-QĐ - SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt GPP và GCN Đ ĐKKD Dược
  • Số 1255/QĐ - SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc Sở Y tế: Bùi Thị Minh Thu
  • 14/08/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 1240/QĐ - SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1240/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/08/2019
QĐ số 1218/QĐ - SYT về việc cấp GCN Đ ĐKKD dược + GPP
Mã số: Số 1218/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 06/08/2019