Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 1169/QĐ - SYT về việc hủy Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi xuất nhập khẩu thuốc thành phẩm, nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc
  • Số: 1169/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Sở Y tế: Bùi Thị Minh Thu
  • 09/07/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
Mã số: Số: 1165/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 08/07/2019
Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Mã số: Số: 1163/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/07/2019
Quyết định về việc hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: Số: 36/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 20/06/2019
Quyết định về việc hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: Số: 35/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 12/06/2019