Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 1165/QĐ-SYT Về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - SYT Hậu Giang
  • 1165/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
  • Đỗ Phát Hưng
  • 18/06/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 19/06/2020