Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 102/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ông Vũ Hữu Tân - SYT nam Định
  • 102/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 13/11/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1679/SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 10 năm 2020
Mã số: 1679/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 03/11/2020