Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 04/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
  • 04/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 06/01/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1064/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/12/2020