Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định số 02/QĐ-SYT về việc thu hồi Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  • 02/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 08/01/2021
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1064/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/12/2020
Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1065/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/12/2020