Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định Bổ sung Kế hoạch kiểm tra y tế năm 2019
  • Số: 1056/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 24/05/2019
  • Quyết định
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 958/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 07/05/2019
Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc
Mã số: Số: 498/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 10/05/2019
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 182/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 12/04/2019
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
Mã số: Số: 434/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 18/04/2019