Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Quyết định 975/QĐ-SYT Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược - Sở Y tế Nam Định
  • 975/QĐ-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc: Trần Trung Kiên
  • 10/11/2020
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1679/SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 10 năm 2020
Mã số: 1679/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 03/11/2020