Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 1444/QĐ - SYT hủy Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc- GDP
  • Số 1444/QĐ-SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 30/10/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách dự kiến thẩm định 03.11.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 29/10/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 02.11.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 29/10/2019
Công văn số 1374/SYT - NVD đình chỉ lưu hành thuốc viên nén LIV-Z Tablets
Mã số: số 1374/SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 28/10/2019
Quyết định số 1044/QĐ-SYT về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1044/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 16/10/2019