Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 1280/QĐ - SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc = GPP
  • số 1280/QĐ - SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở Y tế: Bùi Thị Minh Thu
  • 27/08/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 1279/QĐ - SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 17
Mã số: Số: 1279/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/08/2019
QĐ số 1278/QĐ - SYT Về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1278/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/08/2019
Quyết định số 1240/QĐ - SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1240/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/08/2019
QĐ số 1218/QĐ - SYT về việc cấp GCN Đ ĐKKD dược + GPP
Mã số: Số 1218/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 06/08/2019