Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 1218/QĐ - SYT về việc cấp GCN Đ ĐKKD dược + GPP
  • Số 1218/QĐ - SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc Sở Y tế: Bùi Thị Minh Thu
  • 06/08/2019
  • Quyết định
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Văn bản số 1989/QĐ-SYT về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 1989/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 26/07/2019