Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • QĐ số 02/QĐ - SYT về việc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đi công tác chung của Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • số 02/QĐ - SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 02/01/2020
  • Quyết định
  • Tài chính kế toán
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 182/QĐ-SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 182/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/03/2020