Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Phụ lục1-6: Phạm vi cung cấp chi tiết thuốc thuộc gói thầu số 04: Cung cấp thuốc biệt dược gốc PHẠM VI CUNG NEXAVAR (SORAFENIB 200MG) thuộc danh mục đàm phàn giá cho các cơ sở y tế trên toàn quốc năm 2018
  • Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia
  • 04/01/2019
  • Phụ lục
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc thu, chi tài chính của công đoàn cơ sở
Mã số: Số: 64/CĐNYT
Công văn
Ban hành: 25/12/2018
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1122/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 12/12/2018