Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Phụ lục hướng dẫn quy trình và thao tác sử dụng phần mềm báo cáo thực hiện kết quả đấu thầu thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia (Ban hành kèm theo công văn số 10/TTMS-NVD ngày 16/01/2019 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia)
  • Trung tâm tập trung mua sắm thuốc quốc gia
  • 16/01/2019
  • Phụ lục
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm
Mã số: Số: 3917/QLD-MP
Công văn
Ban hành: 26/03/2019
Quyết định về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 142/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 26/03/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 154/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 28/03/2019
Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc
Mã số: Số: 357/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 02/04/2019
Công văn về việc áp dụng giá thầu tập trung Quốc gia
Mã số: Số: 770219/DL2-XNK
Công văn
Ban hành: 21/02/2019
Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Mã số: Số: 124/QĐ- SYT
Quyết định
Ban hành: 11/03/2019