Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • PHỤ LỤC 9: Mẫu hợp đồng, điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng
  • Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia
  • 04/01/2019
  • Phụ lục
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền
Mã số: Số: 4686/BYT-QLD
Công văn
Ban hành: 18/08/2017
Công văn về việc thu, chi tài chính của công đoàn cơ sở
Mã số: Số: 64/CĐNYT
Công văn
Ban hành: 25/12/2018