Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Nội dung Hợp đồng thỏa thuận khung Gói thầu số 01: Thuốc Generic thuộc Kế hoạch mua thuốc sử dụng cho các cơ sở y tế tỉnh Nam Định đến hết tháng 6/2019
  • /HĐTTK-G1
  • Sở Y tế Nam ĐỊnh và Công ty trúng thầu
  • Đại diện hợp pháp
  • 22/10/2018
  • Hướng dẫn
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu