Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • số 19/2020/NĐ-CP
  • Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
  • 12/02/2020
  • Nghị định
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 19/06/2020
Quyết định số 613/QĐ - SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 613/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 16/06/2020