Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Mẫu báo cáo thống kê danh sách công chức bị xử lý kỷ luật năm 2018
  • 19/12/2018
  • Thông báo
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo thống kê nhân lực y tế năm 2018
Mã số: Số: 1958/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018
Công văn về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Số: 1956/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018