Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Luật Phòng, chống tham nhũng
  • 36/2018/QH14
  • Quốc hội
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
  • 19/06/2020
  • Luật
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 613/QĐ - SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 613/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 16/06/2020