Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • KL số 853-KL - SYT về việc thanh tra hành chính việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ tại các đơn vị thuộc Sở Y tế
  • số 853-KL - SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 12/07/2019
  • Kết luận
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1629/SYT-TTra về việc thi hành luật tiếp cận thông tin
Mã số: số 1629/SYT-TTra
Công văn
Ban hành: 17/12/2019
NHÂN SỰ PKĐK VIỆT MỸ 12-12-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/12/2019
danh sách dự kiến thẩm định 14.12.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/12/2019
Quyết định số 1684-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 27
Mã số: số 1684/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/12/2019
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 10-12-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 10/12/2019