Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • KH số 976-KH - SYT Về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2026"
  • Số: 976/KH-SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Sở Y tế: Bùi Thị Minh Thu
  • 09/08/2019
  • Kế hoạch
  • Kế hoạch tổng hợp
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 1240/QĐ - SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1240/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/08/2019
QĐ số 1218/QĐ - SYT về việc cấp GCN Đ ĐKKD dược + GPP
Mã số: Số 1218/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 06/08/2019