Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • KH số 1581/KH - SYT Rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế năm 2020
  • số 1581/KH - SYT
  • Sở Y tế
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 06/12/2019
  • Kế hoạch
  • Hành chính quản trị
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1577/SYT - HCQT Công văn phổ biến VB QPPL tháng 11 năm 2019
Mã số: số 1577/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 06/12/2019
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 04-12-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 04/12/2019
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 30-11-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 27/11/2019
Đảm bảo cung ứng thuốc
Mã số: 1533/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 25/11/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1601/SYT-NVD
Quyết định
Ban hành: 26/11/2019
Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1600/SYT-NVD
Quyết định
Ban hành: 26/11/2019