Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kết luận Thanh tra việc thanh tra các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đợt II năm 2018
  • Số: 1905/KL-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 30/11/2018
  • Kết luận
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Mã số: Số: 356/QLD-MP
Công văn
Ban hành: 14/01/2019
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 30/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 14/01/2019
Phân công lịch trực tết Kỷ Hợi năm 2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 25/01/2019