Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kết luận Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế đợt II năm 2018
  • Số: 1906/KL-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 30/11/2018
  • Quyết định
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Mã số: Số: 356/QLD-MP
Công văn
Ban hành: 14/01/2019
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 30/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 14/01/2019
Phân công lịch trực tết Kỷ Hợi năm 2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 25/01/2019
Công văn về việc báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư năm 2018
Mã số: Số: 45/SYT-KH
Công văn
Ban hành: 11/01/2019