Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kết luận số 1744/KL - SYt Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
  • số 1744/KL - SYt
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 24/10/2018
  • Kết luận
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1629/SYT-TTra về việc thi hành luật tiếp cận thông tin
Mã số: số 1629/SYT-TTra
Công văn
Ban hành: 17/12/2019
NHÂN SỰ PKĐK VIỆT MỸ 12-12-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/12/2019
danh sách dự kiến thẩm định 14.12.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/12/2019
Quyết định số 1684-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 27
Mã số: số 1684/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/12/2019
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 10-12-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 10/12/2019