Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch triển khai thực hiện việc duy trì xây dựng, áp dụng, cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008; TCVN 9001: 2015 năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Số: 38/KH-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 10/01/2019
  • Kế hoạch
  • Hành chính quản trị
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc thu hồi sản phẩm trên thị trường
Mã số: Số: 35/ATTP-TTra
Công văn
Ban hành: 05/03/2019
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 68/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 31/01/2019
Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc
Mã số: Số: 193/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 27/02/2019
Công văn về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BYT
Mã số: Số: 378/BHXH-DVT
Công văn
Ban hành: 01/02/2019
Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc
Mã số: Số: 176/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 25/02/2019
Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước ngành Y tế năm 2018
Mã số: Số: 1862/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 20/12/2017