Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của ngành Y tế năm 2019
  • Số: 1975/KH-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 14/12/2018
  • Kế hoạch
  • Kế hoạch tổng hợp
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước ngành Y tế năm 2019
Mã số: Số: 1977/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 14/12/2018
Công văn về việc báo cáo thống kê nhân lực y tế năm 2018
Mã số: Số: 1958/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018
Công văn về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Số: 1956/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018