Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch tập huấn công tác quản lý điều hành văn bản trên môi trường mạng; Thực hiện Chứng thư số và Chữ ký số Sở Y tế tỉnh Nam Định năm 2019
  • Số: 428/KH-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 18/04/2019
  • Kế hoạch
  • Hành chính quản trị
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm
Mã số: Số: 3917/QLD-MP
Công văn
Ban hành: 26/03/2019
Quyết định về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 142/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 26/03/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 154/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 28/03/2019