Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch số 220-KH - SYT về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
  • số 220-KH - SYT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 26/02/2020
  • Kế hoạch
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 140/QĐ - SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 140/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 20/02/2020
Quyết định số 130/QĐ - SYT về việc Cấp chứng chỉ hành nghề Dược
Mã số: số 130/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 17/02/2020
Quyết định số 129/QĐ - SYT Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 129/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 17/02/2020
Tài liệu họp trực trực tuyến 08.02
Mã số:
Tài liệu
Ban hành: 10/02/2020