Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch số 172/KH-BCĐ về việcTriển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 10/12/2020)
  • số 172/KH-BCĐ
  • BCĐ PHÒNG CHỐNG AIDS & PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM tỉnh Nam Định
  • Trưởng ban: Trần Lê Đoài
  • 02/11/2020
  • Kế hoạch
  • Phòng chống HIV/AIDS
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu