Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch số 1718/KH - SYT Kế hoach triển khai thi hành Nghị định 117-2020-NĐ-CP - Sở Y tế Nam Định
  • 1718/KH - SYT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 06/11/2020
  • Kế hoạch
  • Kế hoạch tổng hợp
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1679/SYT - HCQT V/v phổ biến VBQPPL tháng 10 năm 2020
Mã số: 1679/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 03/11/2020