Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch số 1699/KH - SYT về việc tổ chức và kiểm tra việc thực hiện VB QPPL năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • số 1699/KH - SYT
  • Sở Y tế
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 31/12/2019
  • Kế hoạch
  • Kế hoạch tổng hợp
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch số 1698/KH - SYT về việc kiểm tra, rà soát hóa VB QPPL năm 2020
Mã số: số 1698/KH - SYT
Kế hoạch
Ban hành: 31/12/2019
Quyết định số 140/QĐ - SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 140/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 20/02/2020
Quyết định số 130/QĐ - SYT về việc Cấp chứng chỉ hành nghề Dược
Mã số: số 130/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 17/02/2020
Quyết định số 129/QĐ - SYT Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 129/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 17/02/2020