Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn năm 2019 chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2019)
  • Số: 08/KH-CĐN
  • Công đoàn ngành Y tế
  • Chủ tịch Khương Thành Vinh
  • 15/03/2019
  • Kế hoạch
  • Công đoàn ngành Y tế
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Mã số: Số: 272/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 15/03/2019
Công văn về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa
Mã số: Số: 43/ATTP-TTra
Công văn
Ban hành: 15/03/2019