Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính ngành Y tế năm 2019
  • Số: 1974/KH-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 14/12/2018
  • Kế hoạch
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc phổ biến VBQPPL tháng 01 năm 2019
Mã số: Số: 121/SYT-VPS
Công văn
Ban hành: 31/01/2019
Luật Phòng chống tham nhũng
Mã số: Luật số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 20/11/2018
Luật tố cáo 2018
Mã số: Luật số: 25/2018/2018/QH14
Luật
Ban hành: 12/06/2018
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2019
Mã số: Số: 117/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 31/01/2019
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Mã số: Số: 104/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 30/01/2019