Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch đào tạo liên tục tháng 4/2020 Sở Y tế Nam Định
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 24/03/2021
  • Kế hoạch
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách cơ sở KCB đăng tải đến ngày 30/3/2021
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/03/2021
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 102/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2021
Quyết định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 557/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/03/2021