Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ ngành Y tế tỉnh Nam Định năm 2021
  • 300/KH-SYT
  • Sở Y Tế Nam Định
  • Phó Giám Đốc: Khương Thành Vinh
  • 03/03/2021
  • Kế hoạch
  • Hành chính quản trị
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 124/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 25/02/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 275/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 26/02/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 234/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/02/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 237/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 24/02/2021
Về việc phổ biến VBQPPL tháng 02 năm 2021
Mã số: 273/SYT-HCQT
Hướng dẫn
Ban hành: 26/02/2021