Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Hướng dẫn tổ chức tổng kết Cụm thi đua và bình xét đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018
  • Số: 1804/HD-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 12/11/2018
  • Hướng dẫn
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo tổng lượng chất thải y tế
Mã số: Số: 1882/SYT-NVY
Công văn
Ban hành: 27/11/2018
Công văn về việc gửi báo cáo định kỳ năm 2018
Mã số: Số: 1852/SYT-TTr
Công văn
Ban hành: 19/11/2018