Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm
  • Số: 06-HD/UBKTTW
  • Uỷ ban kiểm tra
  • Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú
  • 18/12/2018
  • Hướng dẫn
  • Đảng
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn hướng dẫn tuyên truyền quý I năm 2019
Mã số: Số: 21-HD/BTGĐUK
Hướng dẫn
Ban hành: 02/01/2019
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Y tế năm 2019
Mã số: Số: 2045/TB-SYT
Thông báo
Ban hành: 28/12/2018
Công văn về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền
Mã số: Số: 4686/BYT-QLD
Công văn
Ban hành: 18/08/2017