Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Danh sách tiếp nhận hồ sơ các cơ sở tự công bố sản phẩm (Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ) Thời gian: Từ ngày 09/5/2018 đến ngày 31/5/2018
  • Chi cục An toàn VSTP tỉnh Nam Định
  • Chi cục trưởng Hoàng Tiến Cường
  • 27/09/2018
  • Thông báo
  • An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu