Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Danh sách thay đổi nhân sự tại cơ sở khám chữa bệnh - PKĐK Kim Thành
  • Số 02/2021/BC-PKKT
  • PKĐK Kim Thành
  • Trấn Thị Lê Minh
  • 22/03/2021
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách cơ sở KCB đăng tải đến ngày 30/3/2021
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/03/2021
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 102/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2021