Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Danh sách tham gia khám bệnh , chữa bệnh Cơ sở KCB : Phòng khám đa khoa Hà Thành - Công ty TNHH Khám chữa bệnh Mai Năm tính đến tháng 12-2018
  • 10/12/2018
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo tổng lượng chất thải y tế
Mã số: Số: 1882/SYT-NVY
Công văn
Ban hành: 27/11/2018
Công văn về việc gửi báo cáo định kỳ năm 2018
Mã số: Số: 1852/SYT-TTr
Công văn
Ban hành: 19/11/2018