Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2018
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 06/12/2018
  • Thông báo
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo tổng lượng chất thải y tế
Mã số: Số: 1882/SYT-NVY
Công văn
Ban hành: 27/11/2018
Công văn về việc gửi báo cáo định kỳ năm 2018
Mã số: Số: 1852/SYT-TTr
Công văn
Ban hành: 19/11/2018
Thông báo về việc thu hồi sản phẩm không an toàn
Mã số: Số: 457/TB-ATTP
Thông báo
Ban hành: 05/11/2018