Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bổ xung) - PKĐK Hồng Phúc
  • Phòng khám đa khoa Hồng Phúc
  • Đại diện phòng khám: Bác sĩ Trần Thị Vinh
  • 02/04/2021
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách thay đổi nhân sự tại cơ sở khám chữa bệnh - PKĐK Kim Thành
Mã số: Số 02/2021/BC-PKKT
Thông báo
Ban hành: 22/03/2021
Danh sách cơ sở KCB đăng tải đến ngày 30/3/2021
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/03/2021
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 102/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2021