Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Danh sách đăng ký bổ xung người hàng nghề tại cơ sở khám chữa bệnh - Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản
  • Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản
  • Phạm Ngọc Hạnh
  • 17/03/2021
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 102/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 15/03/2021
Quyết định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 557/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 05/03/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 518/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 01/03/2021
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 129/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 01/03/2021