Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng tính đến 01/4/2019
  • Sở Y tế Nam Định
  • 01/04/2019
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc áp dụng giá thầu tập trung Quốc gia
Mã số: Số: 770219/DL2-XNK
Công văn
Ban hành: 21/02/2019
Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Mã số: Số: 124/QĐ- SYT
Quyết định
Ban hành: 11/03/2019
Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 119/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 08/03/2019
Công văn về việc thu hồi sản phẩm trên thị trường
Mã số: Số: 53/ATTP-TTra
Công văn
Ban hành: 20/03/2019