Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Danh sách cơ sở KCB, cơ sở tự công bố đủ điều kiện hoạt động đăng tải đến ngày 05/9/2019
  • 05/09/2019
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1075-SYT - HCQT về việc Phổ biến Vb QPPL tháng 8 năm 2019
Mã số: Số 1075/SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 04/09/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 30.8.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 28/08/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 7.9.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 28/08/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
Mã số: Số 268/TB-TTKSBT
Thông báo
Ban hành: 26/08/2019
QĐ số 1279/QĐ - SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 17
Mã số: Số: 1279/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/08/2019
QĐ số 1278/QĐ - SYT Về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1278/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/08/2019